Sävsjöbrigaden 2006

VAR: Sävsjö skyttecenter, Sävsjö
NÄR: 18-32 juli 2006
VAD: Två friggebodsstora hus som efter brigaden såldes till Lund respektive Jönköping
BRIGADNUMMER: den 2:a brigaden

Sävsjöbrigaden 2006
Den 18-23 juli 2006 organiserades den andra byggbrigaden i Sävsjö. 23 deltagare plus förbipasserande besökare hjälptes åt att bygga de två första husen i Byggbrigadens historia. Två friggebodsstora hus, det var en uppgift som visade sig vara stor nog för att räcka till en vecka och bli över. Inget av husen blev helt färdigt under brigaden, men vi han en bra bit på vägen på båda. et mest centrala i byggveckan var trots allt inte husen utan processen: att alla skulle vara delaktiga, ett kollektivt byggande och ansvarstagande. Att alla skulle förstå bygget och lära sig mer. Att bryta könsmaktsstrukturer.

Arbetet under byggveckan bedrevs i två bygglag uppdelade på de två husprojekten. Brigaden höll till i Sävsjö Skyttecenter. Efter byggbrigaden blev det en del efterarbete med att färdigställa båda husen, med färre deltagare – de blev tillsist klara.

Sävsjöbrigaden 2006

Föreläsningar

Anders Gustavsson talade om Ockupationens arkitektur. Anders är arkitekt och har bott och studerat ett år på västbanken. Med hjälp av egna foton och detaljerade flygbilder berättade Anders om vardagen för Palestinierna som måste färdas allt längre omvägar för att ta sig mellan samhällen och odlingsmarker, och om de Israeliska bosättningar som byggs allt djupare in på ockuperad mark (i enlighet med de brittiska koloniallagar som gällde då Israel inledde ockupationen 1948). Anders visade hur bosättningarna medvetet utformas för att bryta med den lokala arkitekturen och försvåra samhällsplaneringen. Ändå är de mest framskjutna bosättningarna inget annat än förhandlingsbrickor som kommer att släppas vid fredsförhandlingar, menade Anders.

Dana och Rickard från Kulturkampanjen talade om ett det pågående kulturhusbygget i Högdalen Cyklopen i Stockholm, gruppens vedermödor och gjorda erfarenheter halvvägs in i projektet. Huset har tillkommit som ett iniativ från hemlösa och bostadslösa ungdomar och drivs av föreningen Kulturkampanjen. Hela projektet är ideellt organiserat och finansieras genom insamlingar och räntefria lån i JAK. Stommen i huset består av fyra containrar inhandlade på Blocket för 18 000:-. Gavelväggar med blandade fönster (likaledes inhandlade på Blocket). Spännande att se hur det här huset kommer se ut i slutändan, och även att följa (och stödja) den kollektiva arbetetsprocessen.

Angelica Svensson, ordförande i Byggbrigaden, talade om feministisk stadsplanering. Angelica inledde med att visa att genussystemet är uppbyggt kring två principer, mannen som norm och könens isärhållande, dessa priniciper är inte minst framträdande i den fysiska planeringen där mäns behov traditionellt har prioriterats och gjorts överordnade och där könen rört sig på olika sätt i staden. Angelica talade även om hur kvinnor i det offentliga rummet får sitt rörelsutrymme begränsat av platser som upplevs osäkra, därför att planerarna saknat förmågan att se planeringen ur kvinnors perspektiv.

Deltagare på Sävsjöbrigaden

Sävsjöbrigaden bestod av Oskar Quiding, Viveca Nylén, Elin Melander, Anna-Karin Rasmusson, David Lindelöw, Åsa Isacsson, Kristina Philipsson, Sebastian Dahlander, Benjamin Stenfelt, Lina Lindgren, Olga Johansson, Gustaf Arén, Karin Arén, David Nilsson, Angelica Svensson, Erik Berg, Gustaf Lindfors, Olof Peterffy och Anders Gustavsson

Mer material

  1. Informationsskylt till förbipasserande (PDF)
  2. Packlista och förhandsinformation (PDF)
  3. Pressklipp Smålandstidningen (PDF)
  4. Pressklipp Jönköpingsposten (PDF)