Socialt byggande

”Ett samhälle där alla arbetar för varandra och ingen jobbar åt någon annan.”Jenny Wrangborg

Att bygga tillsammans är inte det samma som att bygga själv. Och att bygga av egen och fri vilja är inte heller samma sak som att arbeta åt någon annan för lön. Det rör sig om helt olika processer med olika drivkrafter som ger olika sociala erfarenheter och upplevelser. Vårt gemensamma bygge under en brigad är under en tid en delad angelägenhet som fungerar som en motor för möten mellan människor.

På det här viset är en byggbrigad värdeskapande på fler sätt än ett bygge organiserat på marknaden och genomfört av ett byggföretag. Det skapas även sociala värden. I socialt byggande är processen lika viktig som resultatet.

Byggande i den form vi praktiserar tillsammans är en form av värdeskapande också i den mer direkta meningen att vi skapar något som har ett bruksvärde – dvs något som har en nytta och ett användningsvärde för någon eller några.

Hur kan något ha en nytta om ingen betalar för det? I neoklassisk ekonomi antas det att det behöver ske en ekonomisk transaktionför att ett “nyttovärde” ska uppstå. Den ekologiska ekonomen Kenneth Boulding har istället pratat om att det finns tre grundläggande typer av “system för transaktioner av varor och tjänster”:

  1. Hotsystemet – “ge det där till mig eller så dödar jag dig!”
  2. Bytessystemet – den smala våglängden där marknadstransaktioner sker – den typ av transaktioner som ekonomer är fokuserade på att mäta och få att växa.
  3. Det integrerande sociala systemet – där tjänster utförs utifrån kärlek, altruism, gemenskap, förtroende och fri vilja.

Brigadbyggandet hör till den tredje sortens transaktionssystem. Vilket av dessa system är mest effektivt för att få saker gjorda? Kanske har de alla sin funktion i olika lägen. Men vilket av dessa system för transaktioner av varor och tjänster har då störst möjligheter att göra oss lyckliga och glada? Helt klart inte det första. Ju mindre vi har av tvång och hot desto bättre för alla. Och helt klart: ju mer vi har av den tredje typen – där vi arbetar åt varandra därför att vi vill – desto lyckligare kommer vi alla att bli. Samtidigt som det kan skapas bruksvärden.

Dagsplanering under Nordkroksbrigaden 2012

Dagsplanering under Nordkroksbrigaden 2012

En annan ekologisk ekonom, Hazel Henderson, konstaterar att av alla de värden som kan sägas “produceras” i ett samhälle så skapas huvuddelen av naturen och av det obetalda arbetet i familjen, i föreningar, i tjänster som utförs av vänlighet medan den mindre delen av värdet produceras i den monetariserade delen av ekonomin. Detta sätt att arbeta på är en del av det som ibland går under benämningen “delandets ekonomi” eller “kollaborativ ekonomi” – en global rörelse som vuxit fram och fyllts med allt fler idéer och utövare på senare år. Vi talar om Socialt byggande för att beskriva vad det handlar om.

Byggbrigaden är bara en av många rörelser som ägnar sig åt att utveckla det sociala byggandet idag.

Kommentera