Resurser

Här kommer vi snart att publicera olika typer av resurser till stöd för våra byggbrigader och andra som vill bygga tillsammans, bland annat:

  • Byggbrigadens maskinpark – en lista över byggbrigadens maskiner och verktyg, tillgängliga att låna för brigader
  • Standardmall för brigadplanering – kan användas som stöd för planering av alla brigader
  • Checklista – att tänka på vid planering av en Byggbrigad
  • Mall för dagsplanering av arbetsstationer
  • Mall för material och kostnadskalkyl för vanligt byggprojekt

Kommentera