Hur vi jobbar

Del av inköpslista under brigad

Planering inför en brigad

– Planeringshjälpmedel
– Att tänka på

Under brigaden

SÄKERHET: Varje brigad inleds med en säkerhetsgenomgång. Adekvat skyddsutrustning är sedan en självklarhet.

MATLAGNING: Att äta gott och miljövänligt är en självklarhet under en byggbrigad. Utan god och mättande mat tar energin snabbt slut och
gruppen slutar då att fungera. Vi turas om att ha matlagningsansvaret enligt ett roterande schema bland alla brigaddeltagare. Tre personer är en lagom storlek på ett matlag (beroende på materiella förutsättningar). All mat brukar vara vegetarisk. Det finns en myt bland köttätare om att man måste äta kött för att bli mätt, särskilt om man kroppsarbetar. Det är bara en myt. Och även om många av brigaddeltagarna i normala fall äter kött till vardags blir vi mätta allihop, varje gång.

ARBETSTIDER: Vi brukar tillämpa sextimmarsdagar och schemalägga frivilliga kvällspass några dagar. Mitt i en två veckorsbrigad är det lämpligt med en ledig dag.

VERKTYG OCH MASKINER: För att inte bygget ska stanna upp vid ett moment som kräver ett visst verktyg måste all utrustning vid en byggbrigad vara planerad och noggrant genomtänkt på förhand. Rätt verktyg och rätt maskin måste finnas på plats där man behöver den när man behöver den. En brigad med dålig utrustning blir ineffektiv och en frustrerande upplevelse. Vi har närmare 200 olika typer av verktyg, maskiner och hjälpmedel tillgängliga vid en typisk brigad. Vart och ett med sitt specifika syfte och användningsområde. En del ligger oanvända tills de behövs en enda gång, men just då är oersättliga (som brandfilten) – andra används hela tiden och behöver finnas i lika många exemplar som brigaden har deltagare (som skyddshjälmar). Precis som ett utvecklat språk med åren har fått mängder av ord med en mycket precis och specfik innebörd, har de praktiska yrkena utvecklat mängder av specialverktyg. Många av dom kan man kanske klara sig utan, men arbetet blir då mindre effektivt, resultatet blir mindre exakt och små problem blir svårare att lösa tillfredsställande.

UPPGIFTSROTATION

MOMENTGENOMGÅNGAR

FÖRELÄSNINGAR

Kommentera