Om

Föreningen Byggbrigaden är en oberoende, politiskt och religiöst obunden organisation som organiserar praktisk och skolande byggverksamhet för alla i brigadform. Föreningen grundades 2005 som en följd av att den första byggbrigaden genomförts med lyckat resultat och ett antal deltagare fick mersmak på att driva brigadbyggandet vidare. Sedan dess har föreningen organiserat ett stort och växande antal byggbrigader från Malmö i söder till Uppsala i norr, stora såväl som mindre projekt.

Här på vår hemsida berättar vi om de byggbrigader vi genomfört, de brigader vi planerar och hur det går till att organisera en byggbrigad. Föreningen med namnet Byggbrigaden har inga anspråk på att vara ensamma om att organisera byggbrigader, tvärtom: vi vill gärna inspirera fler till att organisera egna byggbrigader och sociala byggaktiviteter, utifrån egna utgångspunkter.

Vi tycker inte bara om att arbeta praktiskt tillsammans, vi gör det med utgångspunkt i fem idéer om människans natur och om värdet av att bygga ihop. All vår verksamhet vilar på tre centrala värdringar: feminism, antirasism och demokrati.

Byggbrigad 2012
Föreningens namn består av två led, bygg- och –brigad. Båda har betydelse för att förstå vilken typ av organisation vi är:

Bygg…
Vi arbetar med praktiskt byggande, att lära våra medlemmar hantera verktygen, förstå hur byggande fungerar, hur man själv kan uppföra ett hus eller en annan konstruktion och hur den byggda miljön påverkar oss. Det handlar både om praktisk och teoretisk skolning.

Brigad…
Före oss har många andra gått längs samma väg och arbetat på liknande vis. Internationella brigader som organiserats för att manifestera konkret solidaritet har bland annat haft byggande som en av sina uppgifter. Formerna har varierat: de har organiserats av religiösa organisationer eller arbetarrörelseorganisationer… Genom brigadarbetet fylls byggandet med en ny mening. Det är inte bara en organiserande process, det är också en socialiserande process – en politisk handling. Våra brigader är inte förlagda utomlands. Vi ordnar istället brigadbyggande i Sverige. Det behövs här också.

Kommentera