Första brigaden 2005

VAR: Jönköping
NÄR: 21-24 juli 2005
VAD: Bygge av lekstuga samt gjutning av betongskylt. Lekstugan skänktes till Lerhagens förskola.
BRIGADNUMMER: den 1:a brigaden

Lekstugan på Lerhagens förskola 2012

Lekstugan på Lerhagens förskola dit den skänktes efter brigaden, fotograferad 2012

Den första byggbrigaden var ett experiment som föll så väl ut att det blev fortsättning året efter. Ett tiotal deltagare var med under fyra sommardagar i juli och byggde under ledning av snickarlärlingen Mattis Karlsson, som var den i det entusiastiska sällskapet som hade störst byggerfarenhet. Målet med veckan var att bygga ett litet hus från grunden, från syll till nock. Lekstugan var ett lämpligt övningsobjekt som efter bygget skänktes till en förskola i trakten – där står den än idag.

På den första brigaden formades flera av de mönster som därefter har följt med genom brigadverksamheten, såsom blandningen av praktiskt byggande med teoretiska pass med föreläsningar vid lunchtid. Vid det här tillfället var byggbrigaden en del av vänsterpartiets ungdomsförbund Ung Vänster. Efter att förbundet beslutat att det inte skulle bli någon fortsättning på brigadbyggandet beslöt deltagarna från den första brigaden att köra vidare i egen regi och organisationen Byggbrigaden bildades.

Byggbrigadens Erik Berg skrev i en rapport till Ung Vänsters tidning Rak Vänster efter brigaden:

”Man kan säga, om man vill låta teoretiskt förnäm, att vi tog itu med vår alienation inför alla de ting som vanligtvis levereras färdiga till oss som slutkonsumenter. Vi sågade alienationen i småbitar och reste en insikt i dess ställe: det är såhär ett hus blir till. Man kan också bara säga att vi hade jävligt kul. Istället för att sitta i soffan och höra Ernst Kirchsteiger säga ”Det här tycker jag är härligt…” har jag stått och spikat innerväggar och sagt det själv. Och nu förstår jag dig Ernst, det ÄR härligt.”

Byggare på den första brigaden

Byggare på den första brigaden