Reflektion Nordkroksbrigaden

Anna Lethagen

Anna Lethagen


AV Anna Lethagen 26 augusti 2012:
Jag uppskattar den tid som Byggbrigaden lagt på förberedelser. Vi deltagare blev snabbt införstådda med arbetsmoment och säkerhet samt fick en god introduktion till organisationens mål och syfte med kursen. Tillgång till material och verktyg minimerade tid för start av praktiska moment. Jag uppskattar att vi deltagare i ett tidigt stadium fick lära känna varandra närmare genom ”presentationsövningen”. Det bröt isen och gav en perspektiv på gruppen; det gav en chans att bli nyfiken på samtliga deltagare, inte endast de man hamnade bredvid första timmen.

Morgonmötena var bra för att få en bild av nuläget och det gav även en chans att ta upp eventuella frågetecken. Dagschemat gav överskådligt perspektiv på vad som skulle göras med upplägg av arbete och arbetsstationer samt matlagningsrutiner. Det underlättade flytet i arbetet då var och en visste sin roll för dagen. Samtidigt gav det rum för diskussion kring arbetssätt och den egna rollen i sammanhanget.

I efterhand kan jag känna att målen för byggbrigaden var svåra att uppnå utifrån den tid och arbetskraft vi hade. Viljan fanns, men tiden var knapp, vilket gav en känsla av stress. Kvällsarbetet gick från att vara frivilligt till att kännas kravfyllt och känslan av att vara till lags började gnaga. En viss irritation uppstod. I ett sammanhang där en lever, lär och verkar tätt samman med andra ställs det höga krav på återhämtning för reflektion och påfyllning av energi. För mig är det otroligt viktigt att det finns tid att dra sig undan.

Teori vs praktik

Föreläsningarna gav en teoretisk motvikt till den praktiska verklighet vi deltagare befann oss i. Ämnena var otroligt givande och jag minns att tiden alltid gick för fort. Det hade varit intressant att låta deltagarnas kunskaper och erfarenheter möta teorin och sätta byggbrigaden i ett sammanhang genom att till exempel förlänga föreläsningstiden med frågor och diskussion. För att inte ta av byggtiden skulle antalet föreläsare kunna minska till fördel för mer diskussion. En tanke bara.

Föreläsningstimmen var lagt till tiden efter lunch. Samtidigt som det var skönt att lägga upp benen och lyssna till en intressant gäst var det oundvikligt att tröttheten gav sig tillkänna. Kanske är tröttheten oundviklig vid byggandets fysiska arbete och skulle inte bli mindre vid till exempel tiden efter eftermiddagsfikat. Sedan kan ju sömn bota trötthet. Och det ska erkännas att det inte riktigt blev tillräckligt med denna vara då det var mer intressant att umgås, spela spel och diskutera med deltagare än att sova på kvällarna…

Det bästa

Det bästa med byggbrigaden var gemenskapen som uppstod mellan oss deltagare och känslan av sammanhang – att arbeta mot ett gemensamt mål och samtidigt få vara nyfiken och lära sig med, om och av andra. Detta med en stor portion ödmjukhet, tillit och känsla av acceptans. Det är otroligt givande att få vara i en prestigelös miljö och åstadkomma något tillsammans. Kanske är det just detta, prestigelöshet och ödmjukhet inför varandras olikheter, som skiljer byggbrigaden från ”vanligt” avlönat arbete?

Det är otroligt befriande att få vara i ett sammanhang där alla, oavsett bakgrund och tidigare erfarenheter, får vara med, prova på nya saker och lära av varandra. Byggbrigaden minns jag som höjdpunkten av sommaren och längtar redan till nästa.

Kommentera