Artiklar

Den hemliga superkraften

Den 17 november 2014 av Erik Berg: Vad är det egentligen vi ser? Är detta arbete eller är det en social händelse? Personligen vill jag beskriva det som en social händelse som åstadkommer två stora ekonomibyggnader utan att blanda in arbetet i saken. Eller annorlunda uttryckt, om man ändå vill blanda in arbetet: detta är arbetet i sin oföreställda och fria form, som ett inslag i direkta mellanmänskliga relationer, arbete i form av meningsfull och berikande fritid. Läs hela

Reflektion Nordkroksbrigaden

Den 28 augusti 2012 av Anna Lethagen: Jag uppskattar den tid som Byggbrigaden lagt på förberedelser. Vi deltagare blev snabbt införstådda med arbetsmoment och säkerhet samt fick en god introduktion till organisationens mål och syfte med kursen. Tillgång till material och verktyg minimerade tid för start av praktiska moment. Jag uppskattar att vi deltagare i ett tidigt stadium fick lära känna varandra närmare genom ”presentationsövningen”. Det bröt isen och gav en perspektiv på gruppen; det gav en chans att bli nyfiken på samtliga deltagare, inte endast de man hamnade bredvid första timmen. Läs hela

Brigadekonomi

Den 3 mars 2011 av Erik Berg: Jag har varit med och drivit organisationen Byggbrigaden i fem år nu. Under hela vår existens har vi hämtat inspiration från liknande projekt runt om i landet och i världen. Vi har också i vår tur inspirerat andra. Ibland har vi blivit uppringda av någon som hört talas om oss och på den vägen har en ny brigadaktivitet, ett nytt bygge, kommit till stånd…. Läs hela

Kommentera